labai

labai sinonimai

daug, daugybė, dideliu mastu, nepaprastai, perdëm, perdėm, tikrai, ypač, apsčiai, baisiai, baisingai, be galo, didžiai, gana, ganėtinai, gausiai, giliai, griežtai, karčiai, kiek leidžia sveikas protas, labai smarkiai, pakankamai, pasibaisëtinai, pasibaisėtinai, rimtai, siaubingai, skausmingai, smarkiai, sočiai, vidutiniškai