vacation

Play vacation tarimas /vəˈkeɪʃ(ə)n/

vacation vertimas lietuviškai

atostogos, anuliavimas, panaikinimas, atšaukimas, atostogauti, atlaisvinimas

Paaiškinimas anglų kalba:

  • the act of making something legally void
  • leisure time away from work devoted to rest or pleasure "we get two weeks of vacation every summer" "we took a short holiday in Puerto Rico"
  • the act of abrogating; an official or legal cancellation
  • spend or take a vacation
Daugiau paaiškinimų

vacation sinonimai

break, leave, recess