vacantly

Play vacantly tarimas /ˈveɪk(ə)ntli/

vacantly vertimas lietuviškai

išsiblaškius, bukai, tuščiai

vacantly paaiškinimas anglų kalba

  • in a vacant manner "she was staring vacantly into the room"
Daugiau paaiškinimų

vacantly sinonimai

bare, blank, clean, devoid, empty, stark, vacuous, void