vaccinal

vaccinal tarimas /-sɪn(ə)l/

vaccinal vertimas lietuviškai

skiepinis