table work

table work vertimas lietuviškai

n poligr. lentelinis rinkimas