table-book

table-book tarimas /ˈteɪblˌbʊk/

table-book vertimas lietuviškai

gražiai išleista iliustruota knyga, lentelių