table-hop

table-hop vertimas lietuviškai

sėdinėti prie įvairių staliukų