tabic, tabid

tabic, tabid vertimas lietuviškai

  1. tabinis
  2. džiūtinis