tabetic

tabetic tarimas /təˈbɛtɪk/

tabetic vertimas lietuviškai

žmogus, sergantis tabesu