quadrupedal

Play quadrupedal tarimas /kwɒdrʊˈpiːd(ə)l/

quadrupedal vertimas lietuviškai

keturiasdešimt

quadrupedal paaiškinimas anglų kalba

  • having four feet
Daugiau paaiškinimų