quadruplex

quadruplex tarimas /ˈkwɒdrʊplɛks/

quadruplex vertimas lietuviškai

keturlinkas, keturšalis

Paaiškinimas anglų kalba:

  • having four units or components "quadruple rhythm has four beats per measure" "quadruplex wire"
Daugiau paaiškinimų