quadruped

Play quadruped tarimas /ˈkwɒdrʊpɛd/

quadruped vertimas lietuviškai

keturkojis

quadruped paaiškinimas anglų kalba

  • having four feet
  • an animal especially a mammal having four limbs specialized for walking
Daugiau paaiškinimų