machinal

machinal tarimas /məˌʃiːnʌɪˈzeɪʃn/

machinal vertimas lietuviškai

mašinalus