machinable

Play machinable tarimas /məˈʃiːnəb(ə)l/

machinable vertimas lietuviškai

apdorojama