Da Nang

Play Da Nang tarimas /dɑː ˈnaŋ/

Da Nang vertimas lietuviškai

Danangas