da capo

Play da capo tarimas /dɑː ˈkɑːpəʊ/

da capo vertimas lietuviškai

muz. nuo pradžios (kartojimo ženklas)