žaluma

žaluma vertimas angliškai

green, greenness, viridity, verdancy, verdure