yard-master

yard-master tarimas /ˈjɑrdˌmæstər/

yard-master vertimas lietuviškai

  1. depo viršininkas