vacuum-packed

Play vacuum-packed tarimas /ˈvakjuːmpakt/

vacuum-packed vertimas lietuviškai

įpakuotas vakuuminiu būdu