vacillation

Play vacillation tarimas /vasɪˈleɪʃ(ə)n/

vacillation vertimas lietuviškai

siūravimas, siūbavimas, dvejojimas, neryžtingumas, svyravimas

Paaiškinimas anglų kalba:

  • changing location by moving back and forth
  • indecision in speech or action
Daugiau paaiškinimų