table diamond

table diamond tarimas /ˈteɪbl ˌdʌɪəmənd/

table diamond vertimas lietuviškai

lentelė-diamond