tabac

Play tabac tarimas /taˈbak/

tabac vertimas lietuviškai

tabakas