quadrivalence

quadrivalence tarimas /ˌkwɒdrɪˈveɪl(ə)ns/

quadrivalence lietuviškai

Vertimas: ketvirtiškumas