quadriplegic

Play quadriplegic tarimas /ˌkwɒdrɪˈpliːdʒɪk/

quadriplegic vertimas lietuviškai

n ligonis suparalyžiuotomis rankomis ir kojomis

Paaiškinimas anglų kalba:

  • a person who is paralyzed in both arms and both legs
Daugiau paaiškinimų