quadrennium

Play quadrennium tarimas /kwɒˈdrɛnɪəm/

quadrennium vertimas lietuviškai

Quadrenium

Paaiškinimas anglų kalba:

  • a period of four years
Daugiau paaiškinimų