quadrennial

Play quadrennial tarimas /kwɒˈdrɛnɪəl/

quadrennial vertimas lietuviškai

ketverių metų, pasikartojantis kas ketveri metai