pabrėžti

pabrėžti vertimas angliškai

stress, accent, underscore, underline, emphasize, emphasise, accentuate, foreground, highlight, spotlight, play up, high, hammer in, drill in, ram down, beat in, hammer, hammer home, impress, bring out, set off, show up, punctuate, lay stress on, put stress on, belabour, point, italicize

pabrėžti sinonimai

akcentuoti, išryškinti, kirčiuoti, pabraukti, įkalti į galvą, parodyti