obdurately

Play obdurately tarimas /ˈɒbdjʊrətli/

obdurately vertimas lietuviškai

atkakliai

obdurately paaiškinimas anglų kalba

  • in a stubborn unregenerate manner "she remained stubbornly in the same position"
Daugiau paaiškinimų