nacrous

nacrous tarimas /ˈneɪkrəs/

nacrous vertimas lietuviškai

a perlamutro