nacred

nacred tarimas /ˈneɪkəd/

nacred vertimas lietuviškai

nacredas