hackery

Play hackery tarimas /ˈhakəri/

hackery vertimas lietuviškai

įsilaužėlis