fabler

Play fabler tarimas /ˈfeɪb(ə)lə/

fabler vertimas lietuviškai

pasakėčių autorius, nebūtų dalykų pramanytojas