baby farming

baby farming tarimas /ˈbeɪbɪ fɑːmɪŋ/

baby farming vertimas lietuviškai

kūdikio auginimas