baby farm

baby farm tarimas /ˈbeɪbɪ fɑːm/

baby farm vertimas lietuviškai

kūdikis-žemės ūkio