zero-rated

Play zero-rated tarimas /ˌzɪrəʊˈreɪtɪd/

zero-rated vertimas lietuviškai

atleistas nuo pridėtosios vertės mokesčio