zelotypia

zelotypia vertimas lietuviškai

  1. kraštutinis uolumas ginant reikalą