Zbigniew Oleśnicki (cardinal)

Zbigniew Oleśnicki (cardinal) vertimas lietuviškai

Zbignevas Olesnickis

Netoli esantys žodžiai