xylograph

Play xylograph tarimas /ˈzʌɪləɡrɑːf/

xylograph vertimas lietuviškai

medžio raižinys