xerophile

xerophile tarimas /ˈzɪərə(ʊ)fʌɪl/

xerophile vertimas lietuviškai

kserofilis

Paaiškinimas anglų kalba:

  • plant adapted for life with a limited supply of water; compare hydrophyte and mesophyte
Daugiau paaiškinimų