wages-fund

wages-fund tarimas /fʌnd/

wages-fund vertimas lietuviškai

darbo užmokesčio fondas

Frazės ir frazeologizmai

Netoli esantys žodžiai