wag

Play wag tarimas /waɡ/

wag vertimas lietuviškai

vizginimas, krusčiojimas, kraipymas, purtymas, kratymas, humoristas, vizginti uodegą, gerintis, vizginti, aštrialiežuvis, dykinėtojas, praleisti, mostelėjimas, linktelėjimas, mosuoti, duoti ženklą, pagrasinti, vežikas, ilga dengta karieta, vežimas, ratukai, policijos mašina, vagonėlis, vežti krovinius

Paaiškinimas anglų kalba:

  • causing to move repeatedly from side to side
  • a witty amusing person who makes jokes
  • move from side to side "The happy dog wagged his tail"
Daugiau paaiškinimų