vabalas

vabalas vertimas angliškai

beetle, scarabaeid beetle, scarabaeid, scarabaean, coleopteron, coleopterous insect, bug, insect, dor

vabalas sinonimai

vabzdys