ūmus poveikis

ūmus poveikis vertimas angliškai

  1. acute exposure
  2. acute effect