ugniai atsparus

ugniai atsparus vertimas angliškai

calcitrant