ūgdyti

ūgdyti vertimas angliškai

foster, nurture, friend, further, practice, practise, exercise, do