ufology

Play ufology tarimas /juːˈfɒlədʒi/

ufology vertimas lietuviškai

neatpažintų skraidančių objektų tyrimas