table stone

table stone tarimas /ˈteɪbl stəʊn/

table stone vertimas lietuviškai

n archeol. dolmenas (laidojimo statinys)