table money

table money tarimas /ˈteɪbl ˌmʌni/

table money vertimas lietuviškai

n kar. papildomos lėšos (maistui, reprezentacijai)