šalutinis kelias

šalutinis kelias vertimas angliškai

crossroad, side street, bypath, side path, path across the fields, path through the fields, side road, back road, side-street, access road, slip road, sideline, turn-off, byroad