šalis angliškai

šalis sinonimai

kraštas, nacija, šalies gyventojai, tauta, valstybė